کد خبر : 1252

مردم ولایت کاپیسای افغانستان دو عضو طالبان را با برعکس آویزان کردن از درخت اعدام کردند.

مردم ولایت کاپیسا در شمال شرق افغانستان پس از دستگیری دو عضو گروه  طالبان  ، آنها را به صورت برعکس از درخت آویزان کردند.​

مردم پس از آویزان کردن این دو عضو طالبان اقدام به کتک زدن آنها کردند تا بمیرند.

 

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه