کد خبر : 1254

تصویری از درخواست نامه ازدواج دو کودک خردسال در استان فارس خبر از یک فاجعه دارد.

تصویری از درخواست نامه دو کودک خردسال در استان فارس در اختیار  رکنا قرار گرفت. تصویری که بعد از تکرار اخبار مشابه کودک همسری در کشور دیگر بهت برانگیز نیست.

​طبق چه قانونی آزمایش ازدواج از این  دو کودک گرفته شده است؟ طبق چه قانونی این دو کودک مجاز به ازدواج شده اند. دختر و پسر  7 ساله ، کودک هستند و اکنون وقتی بازیگوشی نه همسرداری.

سن قانونیِ ازدواج در ایران  ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. حتی این 13 و 15 سالگی هم سنی معقولی برای ازدواج محسوب نمی شود چه برسد به کودک 8 ساله. عروس کوچک این تراژدی تلخ ، حتی 9 ساله نیست و به بلوغ شرعی هم نرسیده است.

 

شرط ازدواج کودکان در ایران!

کمترین سن ازدواج در ایران همانطور که گفته شد 13 و 15 سال است و زیر این سن تنها با شروط می توانند ازدواج کنند!

همان طور که ملاحظه می شود در حال حاضر با سه شرط می توان دختران و پسران زیر ۱۳ و ۱۵ سال را آماده  ازدواج دانست، امری که از دید بسیاری از صاحب نظران غیر منطقی است.

این سه شرط عبارتند از: اذن ولیّ طفل، رعایت مصلحت طفل و تشخیص دادگاه. در واقع در سال ۱۳۸۱ قانون گذار به نوعی به قانون سال ۱۳۱۳ باز گشته و حتّی دامنه ی شمول استثنای موجود در آن زمان در خصوص  ازدواج اطفال  را، وسیع تر نیز کرده است.

حال کدام قاضی به این دوکودک اجازه ازدواج داده است؟ بر اساس چه منطق و دلیلی این دو کودک را که حتی در تصویر کودکی چهره آنها خودنمایی می کند مجاز دانسته شده است؟

 

قبل از فاجعه اقدام کنید

جا دارد مراجع قضایی و معصومه ابتکار به عنوان معاون زنان و خانواده ریاست جمهوریTقبل از عقد و برگزاری این مراسم فاجعه بار اقدام های لازم برای جلوگیری از این ازدواج را انجام دهند.

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه