کد خبر : 439

اموران قبرستانی، به علت شنیدن صداهایی عجیب مجبور به بازگشایی یک قبر شدند.

صداهای عجیبی که از قبرهای یکی از گورستان های اسکاتلند به گوش میرسید باعث ترس مردم شده بود که با نبش قبر متوجه وجود قنات و آبراهه در این گورستان شدند.

 

 

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه