کد خبر : 655

ماجرای عشق ۷۰ ساله زن و مرد عاشق

مارگارت و درک فرث زوج بریتانیایی در سن ۹۰ سالگی بعد از ۷۰ سال زندگی مشترک در بیمارستان جان باختند.

این زوج از سن ۱۴ سالگی عاشق یکدیگر بودند و در سن ۷۰ سالگی با اینکه در دو بیمارستان جدا بودند توانستند دست در دست یکدیگر به فاصله ۳ روز با یکدیگر خداحافظی کنند.

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه