کد خبر : 1671

یارانه معیشتی این ماه چه تاریخی به حساب مردم واریز می شود؟

ستاره پارسی : نخستین یارانه معیشتی پس از استقرار دولت سیزدهم در این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد

 

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه